Passen wij bij elkaar? Bel naar 070-3191923 of mail naar veronique@liones.nl

Salaris

Er is vaak een hoop geheimzinnigheid rondom de salarissen bij bedrijven. Bij Liones maken we gebruik van zowel het salarishuis, als het functiegebouw dat door de branchevereniging Dutch Digital Agencies (voormalig PIBN) is opgesteld. Het bijkomende voordeel is dit salarishuis en functiegebouw ieder jaar wordt bijgesteld naar de laatste cijfers. Zodoende wordt elke functie in deze branche feitelijk elk jaar ‘gewaardeerd’.

Ons salarishuis is hierdoor bijzonder simpel. Geen 17 schalen met eindeloze ‘treden’, maar gewoon 6 schalen met drie niveaus. Elke functie (en het niveau daarbinnen) is gekoppeld aan een schaal.

Aan de hand van de functiekenmerken in de functiewaarderingsmatrix wordt een medewerker ingedeeld. Het salaris wordt vastgesteld op basis van zijn/haar werkervaring en kwaliteiten. Ook de arbeidsmarktsituatie kan hier een rol spelen. Vervolgens kan wanneer de medewerker groeit in zijn ontwikkeling en prestaties jaarlijks een verhogingsbedrag worden toegekend.

Door de verschillende niveaus per salarisschaal is het mogelijk om voor de individuele medewerkers het salaris te bepalen op basis van hun ervaring en prestatieniveau.

SALARISSCHAAL 1 2 3 4 5 6
Practitioner 1575 – 1850 2000 – 2350 2500 – 3000 3100 – 3650 3825 – 4500 4675 – 5500
Professional 1850 – 2550 1350 – 3300 3000 – 4200 3650 – 5150 4500 – 6450 5500 – 8050
Master 2550 – 2950 3300 – 3800 4200 – 4850 5150 – 5900 6450 – 7500 8050 – 9250

Belonings- en bevorderingsbeleid

Het verhogingspercentage wordt bepaald door de ontwikkeling en het prestatieniveau van de medewerker. De ontwikkeling wordt bepaald aan de hand van het gedrag. Hierbij geldt dat ontwikkeling c.q. groei de norm is. Ofwel, stilstand is achteruitgang.

Het toekennen van een salarisverhoging is geen automatisme, maar een gevolg van een zorgvuldige beoordeling in combinatie met budgettaire (loon)ruimte. Dit geldt ook voor de verhoging op basis van het CBS-loonindexcijfer (particuliere bedrijven).

Verhogingspercentages worden bepaald in december van het oude jaar en/of januari van het nieuwe jaar aan de hand van 8 groei-prestaties waarop gescoord wordt. De individuele prestatie-score bepaalt, in combinatie met de loonruimte en de persoonlijke toegevoegde waarde, het verhogingspercentage. De verhogingspercentages worden na de beoordelingsgesprekken bepaald.

 

De 8 groei-prestaties

Analyse en probleemoplossend vermogen

Overziet complexiteit, analyseert, maakt de juiste keuzes op basis van informatie.

Slagvaardigheid en Oplossingsgerichtheid

Stelt de juiste prioriteit, levert resultaat, maakt af.

Inhoudelijke vakkennis en visie

Heeft een visie op het eigen vakgebied, is op de hoogte, ontwikkelt zich en past toe.

Acuratesse en betrouwbaarheid

Houdt zich aan afspraken, levert kwaliteit, verantwoordelijkheid voor kwaliteit.

Klantgerichtheid

Leeft zich in in klantvragen, is servicegericht.

Communicatie

Communiceert mondeling en schriftelijk goed, weet te adviseren en te overtuigen.

Positieve samenwerking

Communiceert intern en is plezierig om mee samen te werken. Teamspeler.

Structurele verbetering

Is pro-actief, draagt op een constructieve manier bij aan verbeteringen in proces en bedrijf.

Veronique Bayraktar Bureaumanager
Superleuk om te horen dat je geïnteresseerd bent! Vul het onderstaande formulier in en dan nemen we z.s.m. contact met je op!

Upload je CV:

Ik heb interesse in een:

BijbaanStageVaste baan

Voer de code even in ter controle: captcha